Pelin Kademli

Aile İçi Şiddet

Aile içi şiddet, kendini aile olarak tanımlayan bir grup içerisinde zorlama, aşağılama, sistematik yıpratma, güç gösterme, cezalandırma veya öfke boşaltma amacıyla bir bireyden diğerine yöneltilen şiddet davranışlarıdır.

Aile içi Şiddet Neden Önemli?

İlk olarak, insan onuruna saldırı ve insan hakkı ihlalidir. Morbidite ve kalıcı hasar oranı yüksektir. Yinelenmeye eğilimlidir, kalıcı hasar bırakır. Aile içi şiddet yaşanan evlerde suça ve fuhuşa yönelme oranında artış vardır. En önemlisi ise, öğrenilmiş bir davranış olarak, kuşaktan kuşağa aktarılır.

Aile içi Şiddet Türleri

Fiziksel şiddet

Beden gücü veya birtakım araçlarla (sopa, bıçak, kemer, jilet, tornavida vs.) gerçekleşebilen şiddet türüdür. Tekme, tokat, yumruklama, herhangi bir cisim ile dövme, vücudunda sigara söndürme, yüze asit veya kezzap atma gibi uygulamalar, silah, bıçak gibi araçlarla öldürme ve öldürmeye teşebbüs fiziksel şiddet türleridir.

Cinsel şiddet

Bedene ve cinsel kimliğe yönelik saldırı cinsel şiddettir. Eylem tamamlanmış olsun veya olmasın, bir kimseyi istemediği bir cinsel eyleme girmek için fiziksel güç kullanılması durumudur. Hastalık/engellilik durumu, alkol/madde etkisiyle veya korkutma, baskı, sindirme nedeniyle eylemin niteliğini veya durumunu anlayamayan ya da iletişim kuramayan bir kişiyi içeren cinsel eyleme teşebbüs etme de cinsel şiddetin içinde ye alır. İstismarcı cinsel eylem de bir cinsel şiddet türüdür.

Psikolojik/duygusal şiddet

Kişinin duygularına, kimliğine ve ilişkilerine yöneliktir. Bağırmak, aşağılamak, lakap takmak, küfür etmek, duyguları önemsememek duygusal şiddet örneğidir. Eşlerden birinin diğerini sürekli kontrol etmesi, ailesi, akrabaları ya da arkadaşlarıyla görüşmesine izin vermemesi, çocuğuna ve ailesine zarar vermekle tehdit etmesi gibi davranışları içerir. Son yıllarda manipülasyon da duygusal şiddet kategorisine eklenmeye başlamıştır. Aile içi şiddetin önce duygusal şiddetle başladığı bilinmektedir.

Ekonomik şiddet

Aile içinde daha çok kadınların maruz kaldığı, kadının kendi kendine yeterli hale gelmesini önlemek, kadın üzerinde tahakküm kurmak, kadının ilişkiyi terk etmesini zorlaştırmak amacıyla uygulanan şiddettir. Çalışan kadınların parasının elinden alınması ve ekonomik yönden yönetilmesi de ekonomik şiddete dahildir.

Kadın Yönünden Aile içi Şiddet

İstatistiklere göre , hastane acil servislerinde tedavi edilen her 9 kadından, ayakta tedavi hizmeti veren kurumların acil servislerinde muayene edilen her 7 kadından, intihar girişiminde bulunan her 3 kadından 1’i aile içi şiddet kurbanıdır. Eş şiddetine maruz kalan kadınların hemcinslerine göre 2,5 kat daha fazla zihinsel, nörolojik bozukluk yaşadığı, 1,9 kat fazla riskli sağlık davranışı gösterdiği, 1,6 kat daha fazla bulaşıcı hastalık taşıdığı araştırmalarla saptanmıştır.

Duygusal olarak ise, özgüvenlerinim gitgide azaldığı, kaygı ve depresyon oranlarının arttığı, kendini yaralama davranışları ve özkıyım girişimlerinin olduğu bilinmektedir. Aile içi şiddetin kadınlar üzerindeki etkilerinden biri de, sosyolojik bakımdan, şiddeti içselleştirmeleri, sosyal dışlanma ve kadın yoksulluğudur.

Çocuk Yönünden Aile içi Şiddet

Sağlıklı bir gelişim için çocukların güvenli ve korumalı bir aile ortamına ihtiyacı vardır. Çocuklar uğradıkları ya da şahit oldukları şiddetten çok büyük ruhsal zarar görürler. Anne babalarının tavırlarından hem korkar, hem utanırlar. Bu korku ve utanç çocukların birilerine güven duyup açılmalarını daha çok engeller. Bu durum onları kendi dertleriyle yalnız kalmaya zorlar. Şiddet çocuğun güven duygusunu, emniyet ihtiyacını ve özgüvenini kökünden sarsar. Ailede şiddet yaşayan çocukların sırtlarında taşıyamayacakları kadar büyük bir yük olur. Yaşananlardan kendilerini sorumlu tutarlar. Hatta kavga esnasında annelerini korumaya kalkan çocuklar fiziksel olarak kendilerini de tehlikeye atmaktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Çocuk Ergen Danışmanlığı
admin

Sınav Kaygısı

Genel olarak kaygı, kişilerin tehdit veya tehlike algıladığı durumlarda verdiği duygusal, davranışsal ve fiziksel tepkilerdir. Kaygının en önemli nedeni, yaşanılan duruma yüklenen anlamdır. Normal şartlarda

Devamını oku... »
Bireysel Danışmanlık
admin

Bilişsel Çarpıtma

Bilişsel çarpıtmalar ya da düşünce hataları, geçmişten getirilen şemalar ya da olumsuz düşünce eğilimleri nedeniyle bireylerin hayatlarını yorumlarken veya karar verme süreçlerinde gerçeklikten uzak düşüncelerle

Devamını oku... »
Bireysel Danışmanlık
admin

Beynin Ödül Tuşu: Dopamin

İnsan ve hayvan beyninde salgılanan belirli kimyasallar hayata bakış açımızı, alışkanlıklarımızı, depresif, üzgün, keyifsiz ya da mutlu hissetmemizi etkiliyor. Dopamin de bunlardan biri. İçindekiler1 Dopamin

Devamını oku... »
Bireysel Danışmanlık
admin

Stresle Baş Edebilmek

Stres, son yıllarda bilimsel çalışmalara daha fazla konu olmaya başlamış, özellikle performans üzerindeki etkisi  farklı araştırmacıların dikkatini çekmiştir. Stres seviyesi, kişilerin sadece anlam düzeylerini, bakış

Devamını oku... »
Bireysel Danışmanlık
admin

Stresle Baş Edebilmek

Bölüm 1 Hayatımızı çoğu zaman esir aldığını düşündüğümüz, sorumlulukların artmasıyla düzeyi yükselen stres, karşılaştığımız birtakım olaylarla vücudumuzun baş etme şeklidir. Olumsuz bir anlam taşısa da

Devamını oku... »