Aile Danışmanlığı

Aile Danışmanlığı

Toplumun en küçük yapısı olan ailelerin, hayatlarını kolaylaştırmak, yaşamla mücadele etme güçlerini arttırmak için verilen bir danışmanlık şeklidir.

Bireysel Danışmanlık

İnişli çıkışlı hayat yolculuğunda, problemlere konuşarak çözüm bulmaya yönelik bir danışmanlık hizmetidir.

Boşanma Süreci Danışmanlığı

Boşanma sürecinin en az hasarla geçmesini, yeni yaşama adapte olmayı kolaylaştırmak için boşanmayı düşünen çiftlere yönelik bir hizmettir.

Aile Danışmanlığı Nedir?

Aile danışmanlığı, 2012 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikte, “aile bireylerinin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreleri değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik özel teknik ve stratejileri içeren hizmet” olarak tanımlanmıştır.

Aile danışmanlığı hizmeti kapsamında, aile danışmanı, ailenin gelişmesi ve güçlenmesi için bireyleri işbirliğine açık, üretken ve kendine yeterli hale getirmeyi amaçlar. Bu doğrultuda koruyucu, önleyici, eğitici ve rehabilite edici danışmanlık hizmetleri sunar.

Eşler arası iletişimi güçlendirmek, evlilik sorunlarını çözebilmek, aile yaşantısına uyum sağlamada destekleyici rol üstlenmek aile terapistinin birincil görevidir.

Aile ve çiftlerin güçlü yönlerine odaklanarak aralarında yaşanan sorunları, sağlıklı bir biçimde çözümlenmesinde, kişilerin sorunlarla baş etmesine yaratıcı ve alternatif çözümler sunarak aile içi iletişimin ve ilişki kalitesinin yükselmesi amaçlanmaktadır.

Çift terapisi, çocuk sahibi olan anne babaların yeni rollerine adapte olma sürecinde çiftlere destek sağladığı gibi, anlaşmazlık, kavga, kök ailelerin ilişkilere ve evliliklere müdahalesi, öfke problemleri, çocuk ve ergen sorunlarını da çözmede iyileştirici niteliktedir.

Sadece İzmir içi değil, dünyanın her yerinden çiftlere ve bireylere ulaşabilmek, özellikle salgın sürecinde ailelerin sorunlarıyla baş başa kalmamasında, online danışmanlık önemli bir yer teşkil etmiştir.

 

Pelin Kademli

Pelin Kademli, sosyolog ve aile danışmanı olarak, toplumun en küçük birimi olan ailelere ya da kişilere hayatlarının en önemli noktalarında ve yaşam döngüsü olaylarında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Mutlu Danışanlarımız